Hazenbosch Mortier
 
 

 

In 2003 heeft deze 84 toets Mortier in onze werkplaats een totale restauratie en deels reconstructie ondergaan. In het verleden is het orgel in het bezit geweest van Joop Hazenbosch uit Dordrecht, die trachtte er een Freiorgel van te maken door de jazzfluit te vervangen door een Freibourdon en de vibraton als biphoneregister op zang te gebruiken. De orgelkast werd verzaagd om het orgel op zijn slaapkamer te krijgen. De blaasbalg was uit het orgel verwijderd en de windvoorziening geschiedde door middel van een centrifugaal luchtpomp.

Doel van de restauratie was het orgel weer geheel terug te brengen in originele staat. Er moest een geheel nieuwe kast met jalouziëen vervaardigd worden naar originele maten, daar de oude kast zozeer gehavend was dat deze niet meer bruikbaar bleek en de jalouziëen niet meer bij het orgel waren. Het bourdonregister is verwijderd en het orgel kreeg weer zijn originele Mortier jazzfluit terug. De vibraton is weer in ere hersteld en als extra zangregister is een piccolo toegevoegd, een register wat Mortier vroeger ook vaak in zijn orchestrions inbouwde. Ook de windvoorziening geschiedt nu weer op de originele manier met blaasbalgen. Verder is al het pijpwerk zorgvuldig nagezien en waar nodig gerepareerd en is al het leerwerk vernieuwd. Het mechaniek is ook geheel uit elkaar geweest en bewijst nu dat een goed in orde gebracht Mortier mechaniek wel degelijk de concurrentie aan kan met het alom geprezen Decap mechaniek.